Gratis zoekertje toevoegen

U bent hier: home > algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Copyright en inhoud

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopie�n, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van Gratiszoekertjes.com. Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

Externe informatie

Deze website bevat links naar websites of naar webpagina's van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Linken naar deze site

Het is de gebruiker van Gratiszoekertjes.com toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, een koppeling aan te brengen tussen uw site en de site van Gratiszoekertjes.com. Op onze linkpagina vindt u enkele mogelijkheden terug die u kunt gebruiken om naar ons te linken.

Persoonsgegevens

Wanneer u zich registreert bij Gratiszoekertjes.com, vragen we u een paar gegevens in te vullen, deze zijn, uw naam, e-mail adres, url, enz.. Gratiszoekertjes.com zal NOOIT deze informatie aan iemand bekend maken, enkel indien we verplicht worden door een overheidsinstantie. De informatie zal gebruikt worden enkel in verband met onze service(s), we zullen u nooit contacteren voor iets dat geen verband houdt met onze diensten.

Doel van de verwerking van persoongegevens

Indien u ons uw persoonlijke gegevens overmaakt worden deze in onze bestanden opgenomen en worden ze verwerkt:
  • voor het beheer van het ledenbestand, de sites en de aangeboden service.
  • voor het uitvoeren van marktstudies en enqu�tes.
  • om u te informeren over updates en producten die uitgaan van Gratiszoekertjes.com.


Cookies

Om u een optimale service aan te bieden maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein stuk informatie dat opgeslagen wordt op uw computer: deze cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan dezelfde site. Het cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt. Wij gebruiken cookies voor het inlogsysteem. Onze cookies werken alleen voor de duur van ongeveer 2 uur. U hebt ook de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u verwittigt telkens cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.

Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht ge�nteresseerd bent. Als u hierover meer informatie wenst of als u wilt voorkomen dat deze bedrijven deze informatie gebruiken, klikt u op deze link. Als externe leverancier maakt Google gebruik van cookies om advertenties op uw site weer te geven. Met de DART-cookie kan Google advertenties weergeven aan u op basis van uw bezoek aan onze sites en andere sites op internet. U kan zich afmelden voor het gebruik van de DART-cookie door naar het privacybeleid van het advertentie- en inhoudsnetwerk van Google te gaan.

Uw rechten

Voor meer algemene informatie kan u steeds terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij het Ministerie van Justitie. (http://www.privacy.fgov.be), Waterloolaan 115 te 1000 Brussel.

Melding van schending van privacy

Indien u meent dat een Gratiszoekertjes.com lid een onrechtmatige inbreuk pleegt op uw Privacy, wordt u verzocht om Gratiszoekertjes.com daarvan meteen per elektronische post van op de hoogte te brengen op het volgende adres: [email protected]. Wij zullen al onze mogelijkheden aanwenden om het probleem op te sporen en maatregelen te treffen.

Controle van uw priv�communicatie

Gratiszoekertjes.com behoudt zich het recht voor de informatie met betrekking tot de berichten, zoals de inhoud, de afkomst of de bestemming ervan, te controleren en te onderzoeken, indien wij het vermoeden hebben dat het geheel of een deel van deze communicatie betrekking heeft op illegale of ongeoorloofde activiteiten, of indien het daartoe bevel gekregen heeft van de bevoegde autoriteiten. Behalve wanneer de controle gebeurt op verzoek van de bevoegde autoriteiten, mag de controle van Gratiszoekertjes.com alleen betrekking hebben op de berichten met een openbaar of niet-vertrouwelijk karakter, dat wil zeggen de informatie die zich op een webpagina bevindt, de berichten die te vinden zijn in de discussiegroepen of de informatie-mailings, zonder dat deze lijst beperkend is.

Directe/indirecte schade

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

Gratis

De adverteerdienst van Gratiszoekertjes.com is volledig gratis voor particulieren en handelaars.

Talen

Gratiszoekertjes.com is een Nederlandstalige website. Zoekertjes dienen bij voorkeur in het Nederlands te worden opgemaakt. Daarnaast is het toegelaten zoekertjes in het Frans of Engels op te maken. Vertalingen van eenzelfde zoekertje dient u echter op te nemen in hetzelfde zoekertje.

Spam

Het is niet toegestaan om gebruikers van Gratiszoekertjes.com ongevraagd e-mail te versturen, tenzij de e-mail betrekking heeft op het zoekertje. Gratiszoekertjes.com en haar gebruikers tolereren geen spam. Tevens is het niet toegestaan gebruikers toe te voegen aan een elektronische verzendlijst. Voor het melden van aan Gratiszoekertjes.com gerelateerde spam kan u een e-mail sturen aan [email protected]

Ook het meervoudig toevoegen van hetzelfde zoekertje wordt aanschouwd als SPAM. Het heeft geen nut eerst uw zoekertje te verwijderen om ze nadien terug toe te voegen. U kan uw zoekertje eenvoudig verlengen wanneer u ze terug bovenaan de lijst wil krijgen.

Verkocht/afgehaald

Hebt u het aangeboden/gezochte artikel verkocht/gevonden? Wij verzoeken u vriendelijk om uw zoekertje dan zelf te verwijderen.

Erotisch getinte zoekertjes

Erotische zoekertjes zijn niet toegelaten op Gratiszoekertjes.com. Indien u een erotische zoekertje wenst te plaatsen, vragen wij u om dit op onze website www.gratissexadvertenties.com te doen.

Gokken, casino

Gokgerelateerde zoekertjes (slots, casino,...) zijn eveneens niet toegelaten.

Inhoud

Gratiszoekertjes.com is niet verantwoordelijk voor de prijzen, inhoud en eventuele afbeeldingen die in de zoekertjes voorkomen.

Opmaak zoekertje

Het is niet toegelaten om in de titel van uw zoekertje opmaakelementen (streepjes, sterretjes, spaties,...) te gebruiken met als doel uw zoekertje meer aandacht te geven.

De verkoop van volgende items is niet toegelaten

  • Rookwaren, met de bedoeling winst te maken
  • Wapens, munitie, explosieven en andere gerelateerde items
  • Organen of andere lichaamsdelen
  • Vervalste, nagemaakte of gestolen items
  • Anabolen
  • Medicijnen en drugs
Gratiszoekertjes.com voert geen algemene controle uit naar bepaalde zoekertjes, maar Gratiszoekertjes.com ontvangt dagelijks meldingen van bezoekers en adverteerders, bedrijven en organisaties n.a.v. verboden zoekertjes.

Zoekertjes die in strijd zijn met onze Algemene Voorwaarden worden onmiddellijk verwijderd.

Verdien 25 euro per verstuurde/verwerkte e-mail

Zoekertjes waarin u 25 euro (of ander bedrag) per verstuurde/verwerkte e-mail kunt verdienen zijn illegaal (piramidesysteem) en bijgevolg niet toegelaten op onze website. Voor meer informatie kan u zich wenden tot de Economische Inspectie

Verkoop van (huis)dieren

Als inwoner van Belgi� mag u enkel honden en katten te koop en/of gratis aanbieden als u over een erkenningsnummer van de overheid beschikt (HK- of GV-nummer) of als u uw ondernemingsnummer vermeldt. Indien u beschikt over dergelijk erkenningsnummer of een ondernemingsnummer, dient u dit in uw zoekertjes te vermelden.
Zoekertjes die wettelijk verboden zijn, zullen van onze website verwijderd worden.

Bijverdiensten, snel rijk worden, thuiswerken...

Zoekertjes over bijverdienen, snel rijk worden, thuiswerken, MLM,... horen enkel thuis in de rubriek Bijverdienste en Thuiswerk onder de hoofdrubriek Werk. Dergelijke zoekertjes die in andere rubrieken geplaatst worden, worden onmiddellijk verwijderd.

Laster-zoekertjes

Adverteerders die zoekertjes met gegevens van derden publiceren kunnen gerechtelijk vervolgd worden. Als de betrokkene in kwestie de nodige gerechtelijke stappen onderneemt, zullen wij op vraag van deze gerechtelijke instantie onze volledige medewerking verlenen aan het onderzoek. Wij beschikken meestal over voldoende bewijsmateriaal dat kan leiden tot de identificatie van deze adverteerders.

Affiliates

Zoekertjes om affiliate-/referralprogramma's te promoten zijn enkel toegelaten in de rubriek Affiliate-programma's (Zaken & Economie).

Betaalnummers

Zoekertjes waarin gevraagd wordt naar een betaalnummer (070, 090x,...) te bellen of te SMS-sen, zijn verplicht om het juiste tarief bij het telefoonnummer te vermelden.

Websites

Een zoekertje kan voorzien zijn van een website-adres. Zoekertjes die echter enkel tot nut hebben reclame te maken voor een website, worden verwijderd tenzij ze een kwaliteitsvolle dienst/product promoten die een meerwaarde betekent voor deze website. U kan uw website wel gratis aanmelden als linkpartner.

Geld lenen

Zoekertjes waarin gevraagd wordt een grote som geld te lenen zijn niet toegelaten op onze website. Het aanbieden van een lening kan enkel mits het vermelden van de nodige wettelijke gegevens.

Zoekertjes in de kijker - Garantie

Betalingen om een zoekertje in de kijker te plaatsen worden doorgaans binnen de 2 werkdagen verwerkt. U ontvangt een e-mail met de einddatum van plaatsing. Betalingen voor in de kijker uitgevoerd via telefoon worden niet geretourneerd. U kan uitzonderlijk wel via e-mail vragen om een andere zoekertje in de kijker te plaatsen.

Shops

U kan op Gratiszoekertjes.com een gratis shop (met winkelkarretje!) openen. Gratiszoekertjes.com is niet verantwoordelijk voor de aangeboden artikels, de vermelde prijzen en foto's en de levering van deze artikels. Via een shop kan u als bezoeker enkel aangeven dat u ge�nteresseerd bent in een aantal artikels. De eigenaar van de shop kan u contacteren voor de verdere afhandeling van uw interesse.

Wijzigingen

Gratiszoekertjes.com behoudt het recht de Algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennis. Bent u niet akkoord met onze Algemene voorwaarden, verwijder dan uw zoekertjes.

Klachten, opmerkingen, suggesties,...

Hebt u een klacht of suggesties over onze website? Laat het ons zeker weten!

Veel succes op uw zoektocht!